Intranät Intranet - Småföretag Företag Förskola Skola Förening

  
 

Inloggning

Det första fönstret som man når är själva inloggningsfönstret. Där skriver man in sitt användarnamn samt lösenord. Intranätet ligger på en säker server (https:) för att förhindra att lösenordet avlyssnas.

Användarnamnet är unikt och tilldelas av den som är administratör av intranätet. Alla användare har tillgång till olika saker på intranätet beroende på vilken roll som man har.

De roller som finns är: Super Administratör, Administratör, Användare, Tittare samt Gäst. De flesta av besökarna tillhör gruppen "Användare". Fler roller kan skapas av Super Admin.

Efter tre felaktiga inloggningsförsök så spärras kontot och endast "Super Admin" eller användaren kan låsa upp det. Han/hon får automatiskt ett meddelande via email som beskriver hur man ska låsa upp kontot.

 

 

 

Tillbaka
1/24
Nästa