Meny
Index
 

Skapa anmälningslistor

 
Skapa anmälningslistor
 
 
Antalet anmälningslistor man kan skapa är helt dynamiskt. Dessa kan användas för anmälningar till kurser, möten, fester eller dylikt. Den inloggade personen har de svarsalternativ som skaparen har angivit. Vid skapande av ny lista erhåller alla medlemmar statusen EJ SVARAT. Antalet svar inom varje kategori sammanställs längst ner på listan.
 
 
1

Val av lista

1. Val av lista
Med denna rullgardinsmeny kan man välja vilken lista som man vill redigera.
2

Rubrik

2. Rubrik
Rubriken är endast avsedd för hantering av listorna och visas endast på denna sida. Avsluta med att klicka på SPARA DATA.
3

Frågeställning

3. Frågeställning
Här skriver du din fråga. Vill du ha ny rad så skriv HTML-tecknet: </br>
Avsluta med att klicka på SPARA DATA.
4

Nytt svarsalternativ

4. Nytt svarsalternativ
Klicka på denna knapp motsvarande antal gånger som du vill ha svarsalternativ.
5

Svarsalternativ

5. Svarsalternativ
Här skriver du in dina texter för de olika svarsalternativen. Avsluta med att klicka på SPARA DATA.
6

Reset av alla svar

6. Reset av alla svar
Vill du ta bort alla tidigare svar från användare just för denna fråga så klicka här.
7

Radera svarsalternativ

7. Radera svarsalternativ
Används för att ta bort svarsalternativ som man inte vill ha med.
8

Gruppval

8. Gruppval
Kryssa för de grupper som ska se anmälningslistan. Avsluta med att klicka på SPARA DATA.
9

Tillbaka

9. Tillbaka
Återvänder till föregående sida.
10

Radera anmälningslista

10. Radera anmälningslista
Används för att ta bort anmälningslistor.
11

Ny anmälningslista

11. Ny anmälningslista
Skapar en ny anmälningslista. Efter klick på denna får du namnge listan för vidare hantering.
12

Spara data

12. Spara data
Sparar data på sidan.