Meny
Index
 

Skapa/Ändra ärendeämnen

 
Skapa/Ändra ärendeämnen
 

Lathund för att skapa ett nytt ämne

1. Först måste vi bestämma vilka Instanser som vi vill ha. I vårt exempel vill vi ha "IN Rapport", "Att göra", "Under bearbetning", "Nyhetsbrev" samt "Arkiv. Alltså 5 instanser. Klicka på knappen "NY INSTANS" 5 gånger.
 
2. Fem st. fält har nu skapats. Skriv ovanstående namn "IN Rapport" m.m. i instans-fälten uppifrån och ner.
 
3. Välj därefter "Nivå" 1-5 uppifrån och ner. Den nedersta "Arkiv" ska nu ha Nivå 5. Nivå är i den ordning som ärendet kommer att hanteras.
 
4. Nu är det dags att välja vilka användare som ska hantera de olika instanserna/nivåerna. Klicka på symbolen för användare. Välj i listan som öppnas de personer som är bäst lämpad för var nivå och klicka på knappen "SPARA DATA".
 
5. Nu är det dags att välja vilka fält som ska hanteras. Det finns i dagsläget 2 typer av fält att välja mellan, text samt text boxar. I vårt fall vill vi ha 3 st. text fält samt 1 st textbox. Klicka på knappen "NYTT FÄLT" 3 ggr. samt knappen "NY TEXTBOX" 1 ggr.
 
6. Fältnamnen som ska skrivas in är i vårt fall, "Rubrik", "Kund" samt "Funktion". Text box namnet är "Beskrivning". Skriv in dessa i fälten uppifrån och ner och klicka på "SPARA DATA".
 
7. Bestäm nu i vilken ordning dessa ska presenteras. Textfälten hamnar alltid överst och boxarna underst. Välj 1, 2 och 3 för textfälten samt 1 för boxen.
 
8. "Min nivå" samt "Max nivå" bestämmer vid vilken nivå de olika fälten ska vara ändringsbara alltså skrivbara. I det här exemplet är alla fält skrivbara förutom när det kommer till den 5:e instansen Arkiv.
 
9. Gör samma sak för fältet "Prioritet", alltså ställ in under vilka instanser som man ska få ändra prioriteten.
 
10.Klicka på "SPARA DATA".
 
1

Nivå

1. Nivå
Detta är egentligen ett löpnummer för instanserna som finns. Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
2

Instansnamn

2. Instansnamn
Här bestämmer du vad instansen/fasen ska heta. Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
3

Användare

3. Användare
Klicka på denna symbol för att välja vilka användare som ska kunna hantera just den här instansen. Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
4

Radera instans

4. Radera instans
Undvik att radera instanser om detta Ärendehanteringsämne innehåller ärenden.
5

Textfält / textbox

5. Textfält / textbox
Namn på textfält eller textbox. Observera att det översta textfältets innehåll är unikt då det även visas i Ärendehanteringslistan och är sökbart. Så det är lämpligt om det innehåller t.ex. en rubrik för ärendet.  Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
6

Radera textfält / textbox

6. Radera textfält / textbox
Används för att ta bort oönskade fält. Undvik att radera fält om detta Ärendehanteringsämne innehåller ärenden.
7

Instansnivå

7. Instansnivå
Med hjälp av dessa kan man ställa in för vilka instanser som motsvarande textfält / textbox ska vara ändringsbart.  Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
8

Ordning

8. Ordning
Här ställer man in i vilken ordning textfälten / textboxarna ska visas. Textfälten visas alltid överst och därefter kommer boxarna. Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
9

Instansnivå för prioritet

9. Instansnivå för prioritet
Med hjälp av dessa kan man ställa in för vilka instanser som prioriteten ska vara ändringsbar.  Efter ändring använd knappen "SPARA DATA".
10

Tillbaka

10. Tillbaka
Återvänder till föregående sida.
11

Skapa nytt fält

11. Skapa nytt fält
Skapar ett nytt fält. Undvik att skapa fält om detta Ärendehanteringsämne innehåller ärenden.
12

Skapa ny textbox

12. Skapa ny textbox
Skapar en ny textbox. Undvik att skapa textboxar om detta Ärendehanteringsämne innehåller ärenden.
13

Spara data

13. Spara data
Sparar data.
14

Skapa ny instans

14. Skapa ny instans
Skapar en ny instans. Undvik att skapa instanser om detta Ärendehanteringsämne innehåller ärenden.