Meny
Index
 

Säkerhet

 

Vilken säkerhet garanterar ni?

UpdatePeople ligger på egna fristående servrar som är placerade hos QuickNet. Servrarna är uppkopplade till Internet genom flera redundanta nät vilket borgar för hög pålitlighet. Det ingår alltid redundant framföring av fiber, elkraft, UPS, temperatur och luftfuktighet övervakas i realtid. Lokalen är även dygnet runt bevakad. Passage kan endast göras av serverhotellets egen personal. Vid ett ev. fel under kontorstid så finns det tekniker tillgängliga som kan åtgärda felet på plats. Skulle felet vara hårdvarurelaterat så har vi högsta supportavtal med hårdvaruleverantören.
 
UpdatePeople har även en säker inloggning (https://) vilket medför att överföring av lösenord sker krypterat. Dock är det mycket viktigt att alla användare använder sig av lösenord som består av både bokstäver och siffror för att förhindra att lösenordsrobotar tar sig in med hjälp av ordlistor.
 
Systemet skriver även all data till två hårddiskar som speglar varandra. Vid ett ev. haveri tar alltid den fungerande hårddisken över den andra.
 
Databasen säkerhetskopieras varje natt och tillsammans med "kund uppladdade filer", förs data över varje helg till annan ort utanför serverhotell där den förvaras i kassaskåp. Backuper sparas 1-14 dagar tillbaks.
 
Oavsett hur säkert själva systemet är rent tekniskt så går det alltid att bryta sig in. Den svagaste länken är oftast användarna själva. Med dåliga lösenord eller ovarsamhet med inloggningsdata så kan "fel person" komma in i systemet. Därför ska man alltid undvika att placera sådan data som är extremt känslig på ett intranät. Det är vår rekommendation.
 
Efter 3 felaktiga inloggningar så blockeras kontot. Ingen information går ut om användarnamnet existerar eller ej. Endast admin eller användaren via tidigare registrerad emailadress kan låsa upp kontot efter blockering.