Flytta ämne

Flytta ämne
 
Markera den plats som ämnet ska flyttas till. Ska ämnet flyttas till roten i ämnesträdet så kryssa för kryssruta avsedd för detta.
1

Spara

1. Spara
Flyttar ämnet till vald plats och stänger popup.
2

Tillbaka

2. Tillbaka
Stänger popup utan att flytta ämnet.
3

Flytta till roten

3. Flytta till roten
Om denna kryssas i så kommer ämnet att flyttas till roten i ämnesträdet.