Meny
Index
 

Filer (dokument)

 
Filer (dokument)
 
Filer kan läggas upp på intranätet utan hinder. Dessa placeras i skilda mappar som lätt kan skapas via "Filer" i vänstermenyn. Inga filer får förekomma i roten. Exempel på filer som kan vara bra att ha åtkomliga är t.ex. gemensamma dokument som man lätt vill nå, t.ex. mötesprotokoll. Försök alltid att ha ett restriktivt tänkande vid uppladdning av filer med tanke på tillgängligt serverutrymme. I filhanteraren finns även funktioner för att flytta, radera samt ändra namn på filer och mappar. Mappar måste tömmas innan de kan raderas.
 

Kan man redigera t.ex. ett word-dokument på intranätet?

Alla dokument (filer) måste redigeras lokalt på din egen dator för att sedan laddas upp till intranätet. Dokumenten kan inte redigeras när de väl ligger på intranätet.
 

Kan man ladda upp egna dokument på intranätet?

Ja, det finns en area där man kan ladda upp filer som användare kan nå beroende på vilken roll de har. Strukturen på mappar skapar man själv som administratör.
I grundutförandet ingår 100 Mbyte. Begär prisuppgift om du vill ha mer utrymme.
 

Vilka filtyper är godkända?

Med tanke på säkerheten är endast ett antal specade filtyper godkända. Om ni saknar någon filtyp i listan så hör av er så ordnar vi det. Dessa filtyper är godkända för tillfället:
doc,docx,dot,dotx,rtf,pub,htm,html,hlp,ini,mid,mp3,pdf,txt,dat,
mpp,xls,xlsx,mdb,xlt,xltx,zip,rar,tgz,gif,png,jpg,bmp,crt,eps,
psd,swf,avi,mpg,wmv,mp4,mov,dgc,ppt,pptx,pps,vsd.
 
 
1

Skapa ny mapp

1. Skapa ny mapp
Skapar en ny mapp på den plats där man står. Observera att man måste först måste ha markerat någon av mapparna innan någon kan skapas. Ett dialog-fönster öppnas för fler inställningar.
2

Ändra mappegenskaper

2. Ändra mappegenskaper
Ett dialog-fönster öppnas där man kan ändra diverse saker som t.ex. mappnamn och grupptillhörighet.Observera att en mapp måste vara markerad.
3

Radera mapp

3. Radera mapp
Raderar den mapp som är markerad förutsatt att den är tom på filer.
4

Flytta mapp

4. Flytta mapp
Används för at flytta markerad mapp till annan position. Ett dialog-fönster öppnas för att bestämma destinationen.
5

Ändra filnamn

5. Ändra filnamn
Ett dialog-fönster öppnas där man kan ändra filnamnet. Observera att en fil måste vara markerad. Den behöver ej vara förkryssad.
6

Radera fil

6. Radera fil
Raderar den fil som är förkryssad. Flera filer kan markeras via kryssrutorna.
7

Redigera fält

7. Redigera fält
Flyttar den fil eller filer som är förkryssade. Ett dialog-fönster öppnas för att bestämma destinationen.
8

Uppladdning av fil/filer

8. Uppladdning av fil/filer
Startar ett dialog-fönster för att ladda upp filer. Fönstret innehåller diverse funktioner för att bearbeta filerna innan uppladdning sker.
9

Sorteringsfält

9. Sorteringsfält
Vid klick på dessa fält sorteras tabellen antingen i fallande eller stigande ordning.
10

Sökfält

10. Sökfält
I dessa fält kan man skriva in t.ex. en söktext. Så fort man har skrivit in något så startar sökningen. Se till att du raderar söktexten när du är klar annars kommer den att ligga kvar där nästa gång du besöker sidan och det är inte säkert att du noterar det då.
11

Sökmetod

11. Sökmetod
Klickar man på denna symbol kan man ange hur sökning ska ske. T.ex. om söktexten får finnas i början, i slutet eller i mitten av texten.
12

Ladda ner länk

12. Ladda ner länk
Nerladdning av motsvarande fil på samma rad laddas ner till din lokala hårddisk. Du får dock upp en dialog i vissa webbläsare där du kan välja om du istället endast vill öppna filen utan att spara ned den.
13

Kryssruta

13. Kryssruta
Kryssruta för att markera filer för funktioner som radering och flyttning av filer.
14

Markerad mapp

14. Markerad mapp
Den mapp som man klickar på markeras med en annan färg.
15

Underliggande mappar

15. Underliggande mappar
Dessa noder innehåller underliggande mappar. Klicka på symbolen för att veckla ut trädet.
16

Skrollist

16. Skrollist
Denna används för att fördela utrymme mellan mappar och filer.Klicka på den och håll musknappen nedtryckt medan du drar den till vänster eller höger.