Meny
Index
 

Anmälningslista

 
Anmälningslista
 
 
Antalet anmälningslistor man kan skapa är helt dynamiskt. Dessa kan användas för anmälningar till kurser, möten, fester eller dylikt. Den inloggade personen har de svarsalternativ som skaparen har angivit. Vid skapande av ny lista erhåller alla medlemmar statusen EJ SVARAT. Antalet svar inom varje kategori sammanställs längst ner på listan.
 
 
1

Fråga och svarsalternativ

1. Fråga och svarsalternativ
Admin kan skapa anmälningslistor innehållande fråga och ett valfritt antal svar.
2

Svarsalternativ

2. Svarsalternativ
Endast ett av svaren kan väljas. I detta fall Alt1, Alt2 eller Alt3. Normalt kan en användare bara påverka sin egen rad medan en admin kan påverka andras rader, t.ex. om användaren inte kan nå intranätet kan admin lägga in ett svar via telefon.
3

Summering

3. Summering
Längst ned visas hur många svar respektive svarsalternativ har fått samt hur många som inte har svarat.
4

Tillbaka

4. Tillbaka
Återgår till föregående sida.